Başvuru

BAŞVURU KOŞULLARI

Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü

MADDE 5
(1) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların EĞİTİM FAKÜLTESİ diplomasına ve en az 2,00/4,00 (50/100) lisans not ortalamasına sahip olması gerekir. ALES ve Yabancı Dil barajı aranmaz. Ayrıca ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşulları sağlaması gerekir. Ancak Yabancı Dille eğitim yapan tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil koşulu aranır.

BAŞVURU SIRALAMASI

(2) Adayların başarı notu; ilgili Enstitü tarafından ek başvuru koşulu belirlenmedi ise lisans ortalamasının %80’i ve mülakat sınavının %20’si alınarak hesaplanır. İlgili Enstitü ek başvuru koşulu belirlediyse koşullar arasındaki yüzde dağılımı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Ancak lisans ortalamasının ağırlığı %40’tan ve mülakat sınavının ağırlığı %20’den az olamaz. Mülakat puanı ortalamaya katılmadan önce yapılan sıralamaya göre kontenjan sayısının en az iki katı kadar aday mülakat sınavına davet edilir.

BAŞVURU TAKVİMİ

PROGRAMIN ÜCRETLENDİRİLMESİ

2014-2015 öğretim yılında programın ücreti II. Öğretim hükümlerine tabi olarak derse ait kredi başına 81 TL olarak belirlenmiştir.

Örneğin 7,5 kredilik bir dersin ücreti 7,5 x 81.00 TL = 607.50 TL olmaktadır.