Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencileri Dikkatine

2013 - 2014 Tezsiz Yüksek Lisans programına ALES puanı olmaksınız kabul edilen adayların, öğrenimlerini tamamladıktan sonra Doktora eğitimlerine başvuru hakları bulunmamaktadır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans derecesine sahip olanlar ve tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında 6 ncı maddede belirtilen tezli yüksek lisans programından mezun olma koşulu aranmaz.

Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönemeliği

Eğitim Bilimleri Enstitüsü