Program Hakkında

PROGRAMIN AMACI

Gelişimsel yetersizlik, zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu olan çocukları kapsamaktadır.

Ülkemizde son yıllarda gelişimsel yetersizlikleri olan çocukların eğitimleri için açılan okul ve merkezlerin sayılarında önemli artışlar meydana gelmekle birlikte, bu kurum ve kuruluşlarda eğitim verecek yeterli donanıma sahip personel sayısı sınırlıdır.

Ülkemizde gelişimsel yetersizlikleri olan çocukların eğitimi alanına eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümleri bünyelerinde yer alan zihin engelliler öğretmenliği lisans programları yoluyla öğretmen yetiştirilmektedir. Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin bir bölümü, kendilerini geliştirme; bir diğer deyişle, bilgilerini güncelleme ihtiyacında olduklarını belirtmekle birlikte, örgün yüksek lisans programlarına devam etmede problemler yaşadıklarını ifade etmektedirler. Ülkenin nitelikli özel eğitim personeli gereksinimini karşılamak için daha fazla sayıda ve uzaktan öğretim yapan yüksek lisans programlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu program, uzaktan öğretim yoluyla eğitim veren bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Programa Eğitim Fakültelerinin "Zihin, İşitme, Görme engelliler Öğretmenliği programlarından" , " Özel Eğitim Öğretmenliği", "Özel Eğitimi Bölümü","Sınıf Öğretmenliği"," Okul Öncesi Öğretmenliği","Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümleri" ile "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümlerinden" mezun olan kişiler başvurabilirler..

Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocukların Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı; bu çocukların özellikleri, gereksinimleri ve eğitimleri konusunda alandaki yeni gelişmeleri içeren lisansüstü düzeyde eğitim vermektir. Programın hedef kitlesi; özel eğitim alanında çalışan, yukarıda sıralanan ilgili bölümlerden mezun olan , kendini bu alanda geliştirmek ve bilgilerini güncellemek isteyen öğretmenlerdir.

Bu programı tamamlayanlar gelişimsel yetersizliği olan çocukların eğitimi ile ilgili bilim uzmanı unvanı alırlar.

PROGRAMIN İŞLEYİŞİ

·       Programın normal süresi bilimsel hazırlık programı hariç üç yarıyıldır.

·       Programdan mezun olabilmek için Bilimsel Hazırlık Dersleri hariç öğrencilerin 95 kredi tamamlamak gerekmektedir.Bu 95 Krediye bilim etiği dersi de dahildir.

·       Bilimsel Hazırlık Dersleri arasında yer alan GYÖ524 Özel Eğitim Okulları Deneyimi dersi öğrencilerin bulundukları illerdeki özel eğitim okul ve kurumlarında yürütülecektir.

·       Programda, yer alan GYÖ512 Özel Eğitim Öğretim Uygulamaları dersi dışındaki tüm dersler internet üzerinden yürütülmektedir.

·       GYÖ512 Özel Eğitim Öğretim Uygulamaları dersi yüz yüze eğitim yöntemiyle Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde yapılmaktadır.

·       Programa kayıtlı tüm öğrenciler GYÖ512 Özel Eğitim Öğretim Uygulamaları dersini almadan programdan mezun olamayacaklardır.

·       Programda yer alan derslerin ara ve dönem sonu sınavları, Anadolu Üniversitesi’nin akademik takvimine uygun olarak önceden duyurulan yer, gün ve saatlerde Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yapılmaktadır. Sınavlar Cumartesi ve Pazar günlerine yerleştirilmektedir.